Clauză de negare a răspunderii

S IMMO AG s-a străduit să realizeze o selectie atentă a informaţiilor puse la dispoziţie pe această pagină de internet. Nu îşi asumă însă niciun fel de răspundere sau garanţie pentru corectitudinea, caracterul complet, exactitatea şi actualitatea datelor şi informaţiilor de pe această pagină de internet. Nu îşi asumă niciun fel de garanţie pentru erori. În mod special nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru daunele de orice fel rezultate în legătură cu utilizarea directă sau indirectă a informaţiilor puse la dispoziţie pe această pagină de internet.

Conţinutul acestei pagini de internet serveste exclusiv informării şi nu constituie – atât potrivit dreptului românesc al pieţelor de capital, cât şi potrivit dreptului internaţional al pieţelor de capital – o ofertă sau o recomandare de cumpărare sau vânzare. În măsura în care această pagină de internet conţine afirmaţii legate de viitor, evenimentele viitoare reale pot suferi parţial diferenţe considerabile faţă de informaţiile cuprinse sau implicate de aceste afirmaţii. Evoluţiile din trecut nu permit concluzii despre dezvoltarea viitoare.

Social Media

Conţinutul, care este accesibil de pe pagina de Twitter S IMMO, serveşte exclusiv pentru informare. S IMMO AG poate pune la dispoziţie în cadrul postărilor link-uri sau referinţe către pagini externe, pentru conţinutul sau sursele cărora S IMMO AG nu este responsabilă. Mai mult, S IMMO AG nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru protecţia datelor, conţinutul sau corectitudinea paginilor indicate. Inserarea unui link către pagini şi articole nu înseamnă că S IMMO AG sprijină sau este legată juridic de societăţile, produsele sau mărcile aflate în spatele acestor pagini de internet. Dacă S IMMO AG ia cunoştinţă de faptul că o pagină de internet, către care a fost postat un link, prezintă un conţinut ilegal, va îndepărta imediat acel link.

Aceste norme sunt de asemenea valabile pentru Flickr şi Youtube precum şi pentru toate canalele şi reţelele de socializare, ale căror comentarii, discuţii şi postări prezintă în vreun fel o legătură cu S IMMO şi/sau S IMMO AG.

S IMMO AG şi toate filialele sale nu se obligă să urmărească sau să reacţioneze la comentarii, răspunsuri sau menţionări din canalele de socializare.